Banky v České Republice

V České republice se po pádu komunistického režimu, konkrétně od roku 1993 počal vytvářet tzv. dvoustupňový bankovní model / schéma. Ten spočívá v existenci dvou typů bank, jimiž jsou jedna banka centrální a další banky komerční, jejichž počet je závislý na trhu a na hospodaření samotných bank.

Centrální banka, nazvaná Česká národní banka, sídlící v Praze, je vlastně státní institucí, která nemá podnikatelské záměry a cíle. Namísto toho zabezpečuje v zemi cenovou stabilitu a v podstatě dohlíží nad veškerým finančním trhem na území ČR(banky v ČR). Mimo jiné rozhoduje Česká národní banka o oběhu mincí a bankovek v zemi, měnové politice státu, Česká národní banka je také kontrolním orgánem kompletního bankovního sektoru, kapitálových trhů, všech pojišťoven a družstevních záložen v republice aj.

Existence a podoba České národní banky je vymezena Ústavou České republiky, primárně se jí věnuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Zvolení kandidáti na sedm nejvyšších postů ve vedení banky (guvernér, dva viceguvernéři, čtyři vrchní ředitelé) jsou na své šestileté funkční období jmenováni prezidentem republiky.

Komerční banky (jinak nazývané jako obchodní banky) jsou instituce podnikatelského charakteru. Aby mohly začít fungovat na českém finančním trhu, musejí nejprve získat od České národní banky opravňující licenci. Samozřejmě se na ně a na jejich působení vztahují české právní normy týkající se bank i legislativa Evropské Unie. Dohled nad správným fungováním bank má na starost, jak jsme si již řekli, Česká národní banka.

Služby, které komerční banky nabízejí svým klientům, lze rozdělit na tři hlavní skupiny:

  • 1.) služby depozitní = uložení a spravování peněz klientů
  • 2.) služby úvěrové = půjčování peněz klientům s přesně určeným navýšením (úrokem)
  • 3.) služby zprostředkovací = banky zprostředkovávají svým klientům peněžní platby (ve formě platebních příkazů k převodu peněz, platby šekem nebo platby platební kartou)

V současné době (údaje k datu 10. září 2010) působí na české finančním trhu rovných čtyřicet bank komerčního typu.

Finanční aktuality

24-05-2010 - Rychlé půjčky pro nezaměstnané

Nemáte práci a potřebujte peníze? Tak to zkuste ihned půjčky pro nezaměstnané přes internet. Klient musí dokázat schopnost splácet dlužné peníze, nebo musí vlastní hmtoný majetek nejméně ve výši dluhu. Tenro majetek nesmí být zatížený půjčkou nebo hypotékou. Vetšinou se jedná o nemovitosti nebo auta.